All posts in

Industry Sectors

This category refers to posts about different industry sectors covered in IndustryInform reports.

Повишението на оборотите на индустрията на вътрешния пазар в България не компенсира спада на оборотите на международния пазар

Повишението на оборотите на индустрията на вътрешния пазар в България не компенсира спада на оборотите на международния пазар

Обстановката с индустриите в България се развива динамично по време на извънредното положение, свързано с пандемията от COVID-19. През месец март фирми от шивашката промишленост, козметиката и фармацевтиката се преориентираха…