All posts in

Analyses and Forecasts

This category refers to posts that offer analyses or forecasts about markets or development of various industries.

Повишението на оборотите на индустрията на вътрешния пазар в България не компенсира спада на оборотите на международния пазар

Повишението на оборотите на индустрията на вътрешния пазар в България не компенсира спада на оборотите на международния пазар

Обстановката с индустриите в България се развива динамично по време на извънредното положение, свързано с пандемията от COVID-19. През месец март фирми от шивашката промишленост, козметиката и фармацевтиката се преориентираха…