Секторен анализ на добивната промишленост в България

Докладът предоставя преглед на функциониращите в сектора индустриални предприятия в България. Разглежда се добивната индустрия, както и различни компании, заети с производство в отрасъла. От тази година докладът е с…

Секторен анализ на машиностроителната индустрия в България

Прегледът представя обобщение на базата на изчерпателен анализ на всички предприятия, заети в производството на домакински уреди в България според най-актуалните данни от търговския регистър. Той включва териториално разпределение на…