Archive for

February, 2019

Секторен анализ на машиностроителната индустрия в България

Прегледът представя обобщение на базата на изчерпателен анализ на всички предприятия, заети в производството на домакински уреди в България според най-актуалните данни от търговския регистър. Той включва териториално разпределение на…