Archive for

May, 2019

Секторен анализ на енергетиката в България

Докладът разглежда енергийния сектор в България от гледна точка на производство и разпределение на електроенергия и предоставя преглед на действащите в енергетиката предприятия. От 2019 г. докладът се отличава с…