Archive for

March, 2019

Секторен анализ на добивната промишленост в България

Докладът предоставя преглед на функциониращите в сектора индустриални предприятия в България. Разглежда се добивната индустрия, както и различни компании, заети с производство в отрасъла. От тази година докладът е с…