Секторен анализ на машиностроителната индустрия в България

Прегледът представя обобщение на базата на изчерпателен анализ на всички предприятия,
заети в производството на домакински уреди в България според най-актуалните данни от търговския регистър.

Той включва териториално разпределение на отраслите в страната, брой предприятия по отрасли, градове с концентрация на предприятия производители на домакински уреди, идентификация и представяне на най-големите и на печелившите предприятия в сектора по финансови показатели, както и идентификация на предприятията с най-многоброен персонал.

Тази година докладът е с обновена структура и съдържание. Той включва размер и структура на сектора, големина и структура на подсекторите и водещи предприятия във всеки един от тях, последни събития и тенденции, големи печеливши предприятия. Докладът представя изчерпателен преглед на българската машиностроителна промишленост според данни от Търговския регистър от декември 2018 г., данни от Националния статистически институт за периода 2015-2018 г. и други публично достъпни източници. Описани са отраслите, които спадат към машиностроенето, дадени са статистики за общия брой предприятия заети в сектора, както и териториалното разпределение на предприятията и отраслите на територията на страната. Финансовите показатели са анализирани и в доклада са отразени данни за най-големите и печелившите предприятия в България.

Допълнителна информация вижте тук.

Плановете за абонаменти може да намерите тук, а за да поръчате, пишете на info@industryinform.com.

About the author

Dr. Mariana Damova is the CEO of Mozaika, a company providing research and solutions in the field of data science, reasoning with natural language semantics, and natural human computer interfaces, creativity enhancing applications, and research infrastructures for the humanities. Previously, she was a Business development Manager and a Knowledge Management Expert specializing in ontology engineering and linked data management at a world leading technology provider. She was instrumental in the successful winning and knowledge modelling of large data integration and management projects such as the Semantic Knowledge Base for The National Archive of the United Kingdom and Research Space for the British Museum, as well as European FP7 projects such as Europeana Creative and Multisensor. Her work focuses on the design and development of data integration infrastructures which allow efficient querying, access and navigation over linked data. She has managed the building of the official experimental Europeana SPARQL endpoint holding Europeana semantic data. Mariana holds a PhD from the University of Stuttgart and teaches semantic technologies and multimedia at the New Bulgarian University in Sofia. She regularly reviews books and articles for ACM ComputingReviews.com and has authored books and scientific articles in linguistics and semantic technologies. She has successfully lead international interdisciplinary teams and projects carrying technological risks, driven and managed change in engineering and operational contexts in North America and in Europe, and acquired the ability to leverage marketing requirements with knowledge intense technological solutions.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *