Повишението на оборотите на индустрията на вътрешния пазар в България не компенсира спада на оборотите на международния пазар

Повишението на оборотите на индустрията на вътрешния пазар в България не компенсира спада на оборотите на международния пазар

Обстановката с индустриите в България се развива динамично по време на извънредното положение, свързано с пандемията от COVID-19. През месец март фирми от шивашката промишленост, козметиката и фармацевтиката се преориентираха бързо и гъвкаво към производство на предпазни материали като маски и дезинфектанти. Наблюдаваше се активно рекламиране на тези стоки към крайни потребители, което затихна през април. Смятаме, че причината за обръщането на производствата към предпазни материали е двояка – от една страна, за да се компенсира спаднало производство, от друга страна, за да се помогне и да се отговори на една възникваща нужда.

Тази гъвкавост обаче не се отразява в ръст на производствата или печалбите. За много сектори това е точно обратното. По данни на Националния статистически институт адаптирането на производството не компенсира загубените поръчки и обороти. Добър пример за това е шивашката индустрия, както и производството на напитки. Все пак не всички сектори са с негативни показатели. Ръст на производството наблюдаваме в секторите на производство на лекарства, химическата промишленост и изненадващо – автомобилостроенето.

В търговско отношение, оборотите на вътрешния пазар на производителите на лекарства, на сектора включващ медицинската апаратура, химическата индустрия и производство на текстил се увеличават. Това увеличение обаче не компенсира спада в оборотите на външния пазар. Случващото се отваря прозорец за търсене на нови възможности за пласиране на производства на близкия до България европейски пазар. Спадът в производствените поръчки пък отваря капацитет за поемане на нови поръчки и разширяване на производството в други области. Най-засегнатите сектори по отношение на спада на производството и оборотите към края на месец март 2020 са машиностроенето и автомобилостроенето, както и сектора, свързан с производството на медицинска апаратура.

Източници:

http://www.industryinform.com

http://nsi.bg

За контакти:

Д-р Мариана Дамова
info@industryinform.com

About the author

Dr. Mariana Damova is the CEO of Mozaika, a company providing research and solutions in the field of data science, reasoning with natural language semantics, and natural human computer interfaces, creativity enhancing applications, and research infrastructures for the humanities. Previously, she was a Business development Manager and a Knowledge Management Expert specializing in ontology engineering and linked data management at a world leading technology provider. She was instrumental in the successful winning and knowledge modelling of large data integration and management projects such as the Semantic Knowledge Base for The National Archive of the United Kingdom and Research Space for the British Museum, as well as European FP7 projects such as Europeana Creative and Multisensor. Her work focuses on the design and development of data integration infrastructures which allow efficient querying, access and navigation over linked data. She has managed the building of the official experimental Europeana SPARQL endpoint holding Europeana semantic data. Mariana holds a PhD from the University of Stuttgart and teaches semantic technologies and multimedia at the New Bulgarian University in Sofia. She regularly reviews books and articles for ACM ComputingReviews.com and has authored books and scientific articles in linguistics and semantic technologies. She has successfully lead international interdisciplinary teams and projects carrying technological risks, driven and managed change in engineering and operational contexts in North America and in Europe, and acquired the ability to leverage marketing requirements with knowledge intense technological solutions.

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *